Adidas Originals

adidas orignails專注於一切與運動、潮流時尚,以及收活街頭相關事物,

經典三葉草如同地球立體的平面展開,像是一張世界地圖,象徵把adidas orignails的精神延伸到全世界。

  • Floor
    2F / 北館
  • Type
    物販
  • Tel.
    04-22123510